หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 มี.ค. 2567    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 41
  4 มี.ค. 2567    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 50
  2 ต.ค. 2566    ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 96
  2 ต.ค. 2566    แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 40
  9 พ.ย. 2565    การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 57
  1 มี.ค. 2565    ให้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง 244
  2 ต.ค. 2563    การมอบหมายงาน ประจำปี 2564 234
  2 ต.ค. 2563    คำสั่งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 231
  2 ต.ค. 2563    ให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 230
  3 ก.ค. 2563    การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 226

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 873951 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน