หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 มิ.ย. 2567    รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 15
  13 พ.ค. 2567    รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567 20
  25 เม.ย. 2567    รายงานเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 39
  8 เม.ย. 2567    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 34
  3 เม.ย. 2567    รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 47
  27 มี.ค. 2567    ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 38
  13 มี.ค. 2567    รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 36
  1 ก.พ. 2567    ประกาศรายงานผลตรวจสอบรายงานเงินของหน่วยตรวจสอบภายนอก 59
  29 ม.ค. 2567    รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 56
  11 ม.ค. 2567    รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 62

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 873979 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน