หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.พ. 2567    ประกาศรายงานผลตรวจสอบรายงานเงินของหน่วยตรวจสอบภายนอก 10
  29 ม.ค. 2567    รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 12
  11 ม.ค. 2567    รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 19
  28 ธ.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 8
  28 ธ.ค. 2566    ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 7
  12 ธ.ค. 2566    รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 20
  31 ต.ค. 2566    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2566 44
  31 ต.ค. 2566    รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 56
  9 ต.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 84
  26 ก.ย. 2566    ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 3

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 812221 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน