หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 พ.ค. 2567    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 34
  29 ก.พ. 2567    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 27 ธันวาคม 2566 79
  29 ก.พ. 2567    ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 79
  27 ธ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 28 กันยายน 2566 42
  22 ธ.ค. 2566    ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 27 ธันวาคม 2566 40
  28 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 36
  22 ก.ย. 2566    ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 22 กันยายน 2566 32
  30 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 48
  30 ส.ค. 2566    ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 84
  24 ส.ค. 2566    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 92

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 873937 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน