หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ส.ค. 2566    ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 42
  24 ส.ค. 2566    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 41
  9 ส.ค. 2566    ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 44
  3 ส.ค. 2566    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 46
  21 ก.ค. 2566    ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2566 38
  29 พ.ค. 2566    ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 38
  25 พ.ค. 2566    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 41
  25 เม.ย. 2566    ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566 39
  28 ก.พ. 2566    ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 80
  28 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2565 87

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 788367 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน