หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 มิ.ย. 2567    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 15
  3 พ.ค. 2567    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 37
  30 เม.ย. 2567    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ 27
  26 เม.ย. 2567    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 32
  9 เม.ย. 2567    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคักเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 44
  5 เม.ย. 2567    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2567 38
  5 เม.ย. 2567    ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนสายกลางบ้านท่าช้าง ขวามือช่วงหน้าบ้านนายน้อม 33
  29 มี.ค. 2567    ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคชสาร ซอย 2 ข้างศาลเจ้าหมู่ที่ 14 27
  25 มี.ค. 2567    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 40
  25 มี.ค. 2567    ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนสายกิ่งเพชร ซอย 4 หมู่ 13 27

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 873889 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน