หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าช้าง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 35
  11 มี.ค. 2567    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 23
  6 ก.พ. 2567    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง 21
  24 ม.ค. 2567    แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 107
  3 เม.ย. 2566    รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 117
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าช้าง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 109
  28 ก.พ. 2566    แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าช้าง 74
  16 ก.พ. 2566    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 141
  2 ก.พ. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง รอบ 12 เดือน 138

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 859445 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน