หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ย. 2566    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 35
  15 ก.ย. 2566    กรอบคุณธรรมเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 72
  15 ก.ย. 2566    นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 49
  8 ก.ย. 2566    กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567 59
  7 มี.ค. 2566    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 120
  29 ธ.ค. 2565    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 99
  22 ธ.ค. 2563    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 228
  14 ต.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 541
  1 ต.ค. 2563    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 226
  11 ธ.ค. 2562    รายงานการควบคุมภายใน 2562 ปค.1 ปค.4 (1) 236

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 788402 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน