หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 พ.ค. 2567    รายงานสรุปรายรับ ประจำเดือนเมษายน 2567 1
  1 เม.ย. 2567    รายงานสรุปรายรับ ประจำเดือนมีนาคม 2567 0
  5 มี.ค. 2567    ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 21
  1 มี.ค. 2567    รายงานสรุปรายรับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 0
  1 ก.พ. 2567    รายงานสรุปรายรับ ประจำเดือนมกราคม 2567 0
  10 ม.ค. 2567    ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 39
  3 ม.ค. 2567    รายงานสรุปรายรับ ประจำเดือนธันวาคม 2566 0
  1 ธ.ค. 2566    รายงานสรุปรายรับ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 0
  20 พ.ย. 2566    ประกาศ เรืองขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 90
  1 พ.ย. 2566    รายงานสรุปรายรับ ประจำเดือนตุลาคม 2566 1

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 859468 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน