หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน 66
  18 มี.ค. 2567    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 69
  15 มี.ค. 2567    รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 64
  12 มี.ค. 2567    รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 12 เดือน) 72
  12 มี.ค. 2567    แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 68
  28 ธ.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 64
  9 ต.ค. 2566    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 72
  8 ก.ย. 2566    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 128
  21 ส.ค. 2566    รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566 161
  11 เม.ย. 2566    รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) 151

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 890525 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน