หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 19     ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าช้าง พ.ศ.2566     กรอบคุณธรรมเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 18     กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567      
 
 
 

 การประชุมประจำเดือนเมษายน 2566...

ประชาสัมพันธ์ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ปี 2565...


การประชุมประจำเดือนเมษายน 2566...

ประชาสัมพันธ์ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ปี 2565...

โครงการเตรียมความรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

โครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง...

โครงการฝึกอบรมและฝึกทักษะการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ...

 

 
 
15 ส.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
10 ส.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26 ก.ค. 2566 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
19 ก.ค. 2566 การรับสมััครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
30 มิ.ย. 2566 รับโอนพนักงานเทศบาล
29 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566
6 ก.ย. 2566 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2566
11 ส.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะเดา ซอ...
10 ส.ค. 2566 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
7 ส.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ แบบวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถ...
27 ก.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล...
20 ก.ย. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 19
18 ก.ย. 2566 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าช้าง พ.ศ.2566
12 ก.ย. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 18
8 ก.ย. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 17
30 ส.ค. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 16
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
แบบประเมิน LPA
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 

Saraban_5303201@dla.go.th

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 741949 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน