หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 พ.ค. 2566    รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 5
  12 เม.ย. 2566    รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 12
  10 เม.ย. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 12
  3 มี.ค. 2566    รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 21
  17 ม.ค. 2566    ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 45
  10 ม.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 32
  5 ม.ค. 2566    รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 46
  9 พ.ย. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 30
  25 ต.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 75
  10 ต.ค. 2565    รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 71

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 716486 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน