หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ก.ย. 2566    รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 2
  9 ส.ค. 2566    รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 20
  10 ก.ค. 2566    รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 29
  7 ก.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 31
  12 มิ.ย. 2566    รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 38
  10 พ.ค. 2566    รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 31
  12 เม.ย. 2566    รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 36
  10 เม.ย. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 34
  3 มี.ค. 2566    รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 45
  17 ม.ค. 2566    ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 79

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 741963 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน