หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2566    รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) 18
  11 เม.ย. 2566    รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 16
  5 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 22
  5 เม.ย. 2566    การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17
  22 ธ.ค. 2565    การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 68
  16 ธ.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 56
  21 ก.ย. 2565    รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 202
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 125
  1 ก.พ. 2565    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 138
  21 ธ.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 131

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 716519 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน