หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองบัว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ ไปสวนแสงเพชรถึงห้าแยก บ้านหนองบัว ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 0
  19 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนนทางหลวงชนบท (ช่วงที่๑) 3
  10 พ.ค. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2566 8
  10 เม.ย. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2566 19
  31 มี.ค. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 24
  27 ก.พ. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2566 37
  24 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกลางบ้านมะดัน หมู่ที่ ๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ถึงแยกศาลากลางบ้าน 35
  6 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลางงก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง 46
  6 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 1 หลังร้านอัครบุตร ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 820 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 48
  13 ม.ค. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2565 39

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 716487 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน