หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 เม.ย. 2565    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ครั้งที่ 5 173
  29 ต.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 182
  1 เม.ย. 2564    การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 158
  26 ส.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 168
  26 ส.ค. 2563    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 177
  26 ส.ค. 2563    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 163
  26 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง 163
  11 พ.ค. 2563    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 162
  5 พ.ค. 2563    ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 157
  13 ก.ค. 2560    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง 170

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 716495 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน