หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.พ. 2566    ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 5
  28 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2565 12
  14 ก.พ. 2566    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 6
  25 ม.ค. 2566    ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 5
  19 ธ.ค. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 6
  9 ธ.ค. 2565    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 6
  24 พ.ย. 2565    ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 4
  10 ต.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2565 6
  30 ก.ย. 2565    ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 5
  26 ก.ย. 2565    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 716440 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน