หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2566    รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 157
  28 ก.พ. 2566    การขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 34
  7 ก.พ. 2566    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลท่าช้าง พ.ศ. 2566 54
  7 ก.พ. 2566    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น 49
  1 เม.ย. 2565    รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 133
  24 ก.พ. 2565    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่าช้าง ปี 2565 119
  20 ต.ค. 2564    รายงานการปฏิบัติงานตามใบคำร้องทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 150
  31 มี.ค. 2564    รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 116
  29 มี.ค. 2564    วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่าช้าง 107
  15 ก.พ. 2564    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 2564 110

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 716515 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน